Informacje ogólne

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4716856
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Z dniem 1 września 2014r. Uchwałą Nr XLVII/303/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 czerwca 2014r. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im Jana Pawła II w Tczewie został przekształcony w Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie. W ramach naszej placówki utworzono Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy.
Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie jest placówką zajmującą się dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo. W skład Zespołu wchodzą:

 • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im Jana Pawła II
  • Przedszkole nr3 Specjalne,
  • Szkoła Podstawowa nr9 Specjalna - z zespołami edukacyjno – terapeutycznymi,
  • Gimnazjum nr 4 Specjalne – z zespołami edukacyjno - terapeutycznymi,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 Specjalna,
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
  • Świetlica,
  • Grupy Wychowawcze
Łącznie swoim działaniem obejmujemy ponad 299 wychowanków.

Dzieci prócz zajęć dydaktyczno - wychowawczych, mogą korzystać z szeregu form specjalistycznych terapii: fizjoterapii, masażu i hydromasażu, muzykoterapii, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, terapii Tomatis, Biofeedback, integracji sensorycznej, dogoterapii, terapii w Sali Doświadczania Świata, Cyberoko, zajęcia na basenie. W czasie pobytu na terenie placówki wychowankowie mają zapewnioną specjalistyczną opiekę oligofrenopedagogów, neurologopedów, psychologów, pedagogów, rehabilitantów.

Uczniowie szkoły zawodowej przygotowują się do podjęcia pracy w zawodach : kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Na terenie placówki funkcjonują Grupy Wychowawcze, które zapewniają na terenie internatu opiekę dla ok. 30 wychowanków.

W Zespole Placówek Specjalnych zatrudnionych jest ponad 200 pracowników, z czego ponad 120 to pracownicy pedagogiczni.

Od roku 2001 działa Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, które jest naszym stałym partnerem przy realizacji szeregu projektów o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym. Dzięki Stowarzyszeniu ciągle poprawia się baza placówki.

Zespół podpisał wieloletnie porozumienie o współpracy z podobnymi placówkami w Londynie(Wielka Brytania), Witten i Furstenwalde (Niemcy), Kownie i Taurogi (Litwa), Grodnie(Białoruś), Port Shepstone (RPA), Zestafoni (Gruzja), Peniche (Portugalia), Baku (Azerbejdżan), Czernihów(Ukraina).

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie