Środowiskowy Dom Samopomocy dla Dorosłych

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4519279
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Dorosłych


Do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Dorosłych przyjmowane są osoby z terenu miasta Tczewa, posiadające orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim stopniu niepełnosprawności ze sprzężeniami.

Placówka nasza, przeznaczona jest dla 20 osób w wieku od 18 roku życia , jest placówką pobytu dziennego - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Jako placówka zapewniamy transport uczestników , posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) ,spotkania i konsultacje z rodzicami , bezpieczne warunki pracy, organizacja czasu wolnego a także wsparcie w rozwiązywaniu problemów.

Przyjęcie do ŚDS odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w oparciu o właściwą dokumentację.

Stosowane formy pracy opiekuńczo-terapeutyczno-rehabilitacyjne:

 • neurologopedia polegająca na korygowaniu wymowy, systematycznym i ukierunkowanym rozwoju mowy, udzielaniu rodzicom porad i konsultacji,
 • muzykoterapia - śpiew , pląsy, zabawa przy muzyce,
 • terapia pedagogiczna prowadzona z wykorzystaniem różnych metod pracy,
 • Terapia indywidualna i grupowa,
 • Hydromasaż i rehabilitacja,
 • Terapia zajęciowa,
 • Samoobsługa w gospodarstwie domowym,
 • Zajęcia rekreacyjno kulturalne: zabawy, spacery, wycieczki, imprezy okolicznościowe.

Prowadzone zajęcia terapeutyczne dostosowane są indywidualnie do potrzeb i stanu zdrowia oraz możliwości uczestników, zatrudniony jest personel o wysokich kwalifikacjach zawodowych w ŚDS dla Dorosłych zatrudnieni są : dwóch wychowawców, opiekunka oraz terapeuci.

Na zajęciach z podopiecznymi pracujemy nad: umiejętnością bycia w grupie , aktywnością i odpowiedzialnością ,samodzielnością w zakresie samoobsługi, umiejętnością zagospodarowania czasu wolnego oraz funkcjonowaniem w oparciu o własne sprawności.

 • Zdjęcie: gal_001.jpg
 • Zdjęcie: gal_003.jpg
 • Zdjęcie: gal_004.jpg
 • Zdjęcie: gal_002.jpg
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie