Warsztaty Terapii Zajęciowej

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4519237
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Warsztaty Terapii Zajęciowej


W WTZ znajduje miejsce wielu absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, którzy w czasie zajęć terapeutycznych rozwijają swoje zainteresowania i zdolności. Kształtują swoją osobowość, a przez to odnajdują godne miejsce w społeczeństwie.

Codziennie w zajęciach uczestniczy 20 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym dwie osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Warsztaty są wyposażone w samochód, który codziennie dowozi na zajęcia i odwozi po nich do domu uczestników, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą samodzielnie przybyć na zajęcia.

Uczestnicy warsztatów mają możliwość odbywania zajęć w czterech warsztatach. W każdym z warsztatów jednorazowo uczestniczy 5 osób.

Uczestnicy Warsztatów samodzielnie dbają o porządek w pomieszczeniach, zamiatają i zmywają podłogi, ścierają kurz, myją okna. Dbają też o porządek w toaletach. Co jakiś czas samodzielnie malują pracownie.

Codziennie rano grupa dyżurująca przygotowuje listę produktów potrzebnych do przygotowania śniadania. Samodzielnie robią zakupy w pobliskim sklepie, a następnie przygotowują śniadanie dla całej grupy.

Oprócz zajęć w pracowniach nasi podopieczni biorą udział w zajęciach z psychologiem, treningu ekonomicznym, zajęciach kulinarnych, ogrodniczych, sportowo – rehabilitacyjnych, informatycznych itp.

Bardzo chętnie nasi podopieczni biorą udział w wycieczkach. Byliśmy min. w Warszawie, w Sztutowie, w Chmielnie, w Trójmieście, Malborku itp. Dzięki Stowarzyszeniu Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego mogliśmy pojechać też na Litwę i do Niemiec

Staramy się przybliżać naszej młodzieży wydarzenia kulturalne dlatego organizujemy wyjścia do muzeów, galerii, kin i teatrów jak również restauracji, czy kręgielni.

Wyroby wykonane na zajęciach chętnie prezentujemy na imprezach integracyjnych i kiermaszach.

Grupa teatralna występuje na wielu festiwalach i przeglądach teatralnych. Do najważniejszych można zaliczyć nasz coroczny udział w Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych. Nasi artyści sami przygotowują scenariusz, scenografię oraz stroje.

W 2009 roku praca Agnieszki Bartosik została wyłoniona w ramach konkursu jako projekt okładki płyty tczewskiego zespołu AJAGORE „Zimowe sny”.

Pracownie:

  • stolarska,
  • snycerska,
  • rękodzieła,
  • malarska,
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie