Ośrodek
Rewalidayjno-Wychowawczy

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2478803
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

U W A G A
Komunikat
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uwzględniając wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz aktualną sytuację epidemiczną, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, wychowanków i pracowników oraz ich rodzin, od dnia 19.04.2021r. do dnia 24.04.2021r. zmieniona zostaje organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie. Organizacja pracy placówki w w/w okresie przedstawia się następująco:
16 04 2021 by Rafałczytaj więcej ...

U W A G A
Komunikat
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uwzględniając wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz aktualną sytuację epidemiczną, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, wychowanków i pracowników oraz ich rodzin, od dnia 12.04.2021r. do dnia 16.04.2021r. zmieniona zostaje organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie. Organizacja pracy placówki przedstawia się następująco:
09 04 2021 by Rafałczytaj więcej ...

U W A G A
WAŻNY KOMUNIKAT DLA PRZEDSZKOLA I KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazało się nowe Rozporządzenie MEiN.  Zawiera ono zapisy, o których wcześniej nie mówiono. Dlatego wprowadziłem zmiany w opublikowanym w dniu dzisiejszym komunikacie. Proszę zwrócić uwagę na punkty 2 i 3.
27 03 2021 by Rafałczytaj więcej ...

U W A G A
Komunikat
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uwzględniając wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz aktualną sytuację epidemiczną, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, wychowanków i pracowników oraz ich rodzin, od dnia 27.03.2021r. do dnia 09.04.2021r. zmieniona zostaje organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie. Od dnia 27.03.2021r. zawieszona zostaje stacjonarna działalność edukacyjna ZPS. Organizacja pracy placówki przedstawia się następująco:
26 03 2021 by Rafałczytaj więcej ...

U W A G A
Komunikat
W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. od dnia 16.03.2021r. do dnia 28.03.2021r. zmieniona zostaje organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie. Od dnia 16.03.2021r. działalność ZPS przedstawia się następująco:
15 03 2021 by Rafałczytaj więcej ...

U W A G A
Komunikat
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. od dnia 15.03.2021r. do dnia 28.03.2021r. przedłużone zostaje ograniczenie funkcjonowania Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie. Organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie od dnia 15.03.2021r. przedstawia się następująco:
12 03 2021 by Rafałczytaj więcej ...

U W A G A
Komunikat
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. od dnia 01.03.2021r. do dnia 14.03.2021r. przedłużone zostaje ograniczenie funkcjonowania Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie. Organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie od dnia 01.03.2021r. przedstawia się następująco:
27 02 2021 by Rafałczytaj więcej ...

U W A G A
Komunikat
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. od dnia 15.02.2021r. do dnia 28.02.2021r. przedłużone zostaje ograniczenie funkcjonowania Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie. Organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie od dnia 15.02.2021r. przedstawia się następująco:
12 02 2021 by Rafałczytaj więcej ...

U W A G A
Komunikat
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. od dnia 18.01.2021r. do dnia 31.01.2021r. przedłużone zostaje ograniczenie funkcjonowania Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie. Organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie od dnia 18.01.2021r. przedstawia się następująco:
14 01 2021 by Rafałczytaj więcej ...

U W A G A
Drodzy Rodzice
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25.11.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 30.11.2020r. do dnia 03.01.2021r. przedłużone zostaje ograniczenie funkcjonowania Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie. Organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie od dnia 29.11.2020r. przedstawia się następująco: ...
26 11 2020 by Rafałczytaj więcej ...

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
Zielona Strefa Relaksu
"Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana,
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana,
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:
- Zaczynamy wiosenne porządki".
Jan Brzechwa
21 04 2021 by Daga czytaj więcej ...

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu
Kolejny dzień naszych działań.
16 04 2021 by Daga czytaj więcej ...

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu
To dzień obchodzony corocznie 2 kwietnia. Jego celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat autyzmu. My również włączyliśmy się w akcję. Poprzez ubiór w kolorze niebieskim, prace plastyczne, pogadanki z naszymi uczniami i uczestnikami zajęć rozpowszechnialiśmy wiedzę na temat zaburzenia.
16 04 2021 by Daga czytaj więcej ...

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
BIAŁE FERIE ZIMOWE
Święta minęły błyskawicznie, nastał nowy 2021 rok, a zaraz za inauguracją nadeszły upragnione ferie zimowe... już pierwszego dnia spadł oczekiwany długo śnieg.
04 01 2021 by Daga czytaj więcej ...

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
OZDOBY CHOINKOWE
Pośród dźwięku kolęd i przy zapachu pierników przygotowywaliśmy ozdoby choinkowe. Organizatorzy warsztatów świątecznych przygotowali dla nas kilka ciekawych i pomysłowych zadań.
18 12 2020 by Daga czytaj więcej ...

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
ZAPACHNIAŁO ŚWIĘTAMI
Ojej cóż za zapach

...cynamon goździki

coś mi się wydaje,

że ktoś upiekł pierniki
17 12 2020 by Daga czytaj więcej ...

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
MIKOŁAJKI
Dnia 7 grudnia w grupach ORW odbyły się Mikołajki. Każdej grupie pomocnicy Świętego Mikołaja wręczyli zadania do wykonania. Wszyscy ochoczo zabrali się do pracy.
08 12 2020 by Daga czytaj więcej ...

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
Spotkanie z Jesienią
Dnia 4 grudnia 2020 w grupach ORW odbyły się zajęcia tematyczne "Spotkanie z Jesienią"
07 12 2020 by Daga czytaj więcej ...

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
WIELKA PACZKA DOBROCI
Z okazji świąt Bożego Narodzenia najbardziej potrzebującym wychowankom naszej placówki zostały podarowane produkty żywnościowe. Dzięki nim święta w tym szczególnym czasie będą łatwiejsze i przyjemniejsze. W imieniu osób obdarowanych bardzo dziękujemy za gest dobroci.
07 12 2020 by Daga

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
ZIELNIK - ROŚLINY PÓL I ŁĄK
26 listopada kolejny raz odbyły się zajęcia pt: Zielnik - rośliny pól i łąk. Tym razem zajęcia przybrały inną, kameralną formę, a to ze względu na aktualną sytuację.
02 12 2020 by Daga czytaj więcej ...

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
Światowy Dzień Pluszowego Misia
Dnia 25 listopada obchodziliśmy w ORW Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji każda grupa w swojej sali lekcyjnej wykonała kolorowe, pluszowe prace plastyczne - misiowe portrety.
01 12 2020 by Daga czytaj więcej ...

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
Dzień Życzliwości
W piątek 20 listopada obchodziliśmy w szkole Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy aktywnie włączył się do akcji. Każda z grup przygotowała z odrysowanych i odbitych dłoni liście dobrych życzeń i słów, które udekorowały drzewko. Wychowankowie i wychowawcy, terapeuci byli ubrani tego na czerwono i nosili okazjonalne plakietki z napisem „Dzień Życzliwości”.
23 11 2020 by Agnieszka czytaj więcej ...

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie