Szkoła podstawowa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2017406
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

U W A G A
SZANOWNI RODZICE
Zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zespół Placówek Specjalnych wprowadza sformalizowane formy prowadzenia edukacji na odległość. Od 25 marca 2020r. działania te realizowane będą poprzez specjalnie utworzoną stronę internetową.

Wszystkie szczegóły dalszego prowadzenia edukacji na odległość, w tym adres strony internetowej, formy i rodzaje przekazywanych materiałów, formy proponowanych aktywności dzieci oraz sposoby oceniania postępów dziecka przekażą Państwu wychowawcy.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i współpracę.
23 03 2020 by Rafał

U W A G A
INFORMACJA DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM DZIAŁALNOŚCI ZPS
W związku z zawieszeniem działalności Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie wynikające z zagrożenia epidemiologicznego informujemy, że Rodzice mogą korzystać z pomocy kadry pedagogicznej placówki. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy z placówką.

tel. 58 531 55 50

email: sekretariat@zpstczew.pl

lub znane Państwu numery i adresy mailowe poszczególnych pracowników.
17 03 2020 by Rafał

U W A G A
Informacja
W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej oraz decyzją Organu Prowadzącego, w dniach 12-25 marca 2020 roku zawieszone zostają wszystkie zajęcia w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie. W tych dniach odwołane są także wszystkie zajęcia i usługi realizowane w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych. Zaleca się pozostawienie dzieci i młodzieży w domach.

12-13 marca ( czwartek, piątek) w placówce będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić im opieki.
11 03 2020 by Rafał

Szkoła podstawowa
Wyniki etapu plastycznego VII Międzywojewódzkiego Konkursu Ekologicznego
13.03.2020 r. Komisja Konkursowa w składzie: p. Magdalena Okapiec- Kortas Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, p. Beata Kocerba nauczyciel plastyki i p. Cezary Wójcik – biolog, przyrodnik dokonała oceny prac plastycznych pt. „Segregujesz, świat ratujesz”.Na konkurs wpłynęły prace plastyczne z 7 placówek i ośrodków kształcenia specjalnego z Chojnic, Warlubia, Elbląga (2 ośrodki), Starogardu Gd., Pelplina i z naszej szkoły.
13 03 2020 by Agnieszka czytaj więcej ...

Szkoła podstawowa
Zaproszenie na VII Międzywojewódzki Konkus Ekologiczny "Żyję w Rytmie Eko"
Serdecznie zapraszamy nauczycieli wraz z dwuosobową drużyną uczniów kl. VII - VIII zespołów edukacyjno - terapeutycznych na VII Międzywojewódzki Konkurs Ekologiczny.
Do 21 lutego 2020 r. czekamy na zgłoszenia.
Etap finałowy odbędzie się 8 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych.
Więcej informacji w regulaminie.

Serdecznie zapraszamy
13 02 2020 by Agnieszka czytaj więcej ...

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie