Szkoła podstawowa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2651614
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Szkoła Podstawowa nr 9


           W ramach Szkoły Podstawowej Nr 9 działają oddziały dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, oddziały ZET, czyli zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz oddziały dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną.

W roku szkolnym 2014/2015 do Szkoły Podstawowej Nr 9 uczęszcza 68 dzieci.

Proces dydaktyczno-wychowawczy realizowany podczas codziennych zajęć edukacyjnych wspomagany jest według indywidualnych potrzeb zajęciami rewalidacyjnymi i rehabilitacyjnymi z zakresu terapii korekcyjno-kompensacyjnej, logopedii, muzykoterapii, masażu i hydromasażu, gimnastyki korekcyjnej, dogoterapii i zajęć na basenie.
Do dyspozycji uczniów jest także sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, sala doświadczania świata (multisensory room) oraz biblioteka szkolna. W szkole uczniami zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna nauczycieli i terapeutów oraz pedagog i psycholog.

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie