Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2478913
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

U W A G A
Komunikat
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uwzględniając wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz aktualną sytuację epidemiczną, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, wychowanków i pracowników oraz ich rodzin, od dnia 19.04.2021r. do dnia 24.04.2021r. zmieniona zostaje organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie. Organizacja pracy placówki w w/w okresie przedstawia się następująco:
16 04 2021 by Rafałczytaj więcej ...

U W A G A
Komunikat
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uwzględniając wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz aktualną sytuację epidemiczną, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, wychowanków i pracowników oraz ich rodzin, od dnia 12.04.2021r. do dnia 16.04.2021r. zmieniona zostaje organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie. Organizacja pracy placówki przedstawia się następująco:
09 04 2021 by Rafałczytaj więcej ...

U W A G A
WAŻNY KOMUNIKAT DLA PRZEDSZKOLA I KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazało się nowe Rozporządzenie MEiN.  Zawiera ono zapisy, o których wcześniej nie mówiono. Dlatego wprowadziłem zmiany w opublikowanym w dniu dzisiejszym komunikacie. Proszę zwrócić uwagę na punkty 2 i 3.
27 03 2021 by Rafałczytaj więcej ...

U W A G A
Komunikat
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uwzględniając wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz aktualną sytuację epidemiczną, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, wychowanków i pracowników oraz ich rodzin, od dnia 27.03.2021r. do dnia 09.04.2021r. zmieniona zostaje organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie. Od dnia 27.03.2021r. zawieszona zostaje stacjonarna działalność edukacyjna ZPS. Organizacja pracy placówki przedstawia się następująco:
26 03 2021 by Rafałczytaj więcej ...

U W A G A
Komunikat
W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. od dnia 16.03.2021r. do dnia 28.03.2021r. zmieniona zostaje organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie. Od dnia 16.03.2021r. działalność ZPS przedstawia się następująco:
15 03 2021 by Rafałczytaj więcej ...

U W A G A
Komunikat
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. od dnia 15.03.2021r. do dnia 28.03.2021r. przedłużone zostaje ograniczenie funkcjonowania Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie. Organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie od dnia 15.03.2021r. przedstawia się następująco:
12 03 2021 by Rafałczytaj więcej ...

U W A G A
Komunikat
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. od dnia 01.03.2021r. do dnia 14.03.2021r. przedłużone zostaje ograniczenie funkcjonowania Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie. Organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie od dnia 01.03.2021r. przedstawia się następująco:
27 02 2021 by Rafałczytaj więcej ...

U W A G A
Komunikat
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. od dnia 15.02.2021r. do dnia 28.02.2021r. przedłużone zostaje ograniczenie funkcjonowania Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie. Organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie od dnia 15.02.2021r. przedstawia się następująco:
12 02 2021 by Rafałczytaj więcej ...

U W A G A
Komunikat
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. od dnia 18.01.2021r. do dnia 31.01.2021r. przedłużone zostaje ograniczenie funkcjonowania Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie. Organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie od dnia 18.01.2021r. przedstawia się następująco:
14 01 2021 by Rafałczytaj więcej ...

U W A G A
Drodzy Rodzice
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25.11.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 30.11.2020r. do dnia 03.01.2021r. przedłużone zostaje ograniczenie funkcjonowania Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie. Organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie od dnia 29.11.2020r. przedstawia się następująco: ...
26 11 2020 by Rafałczytaj więcej ...

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
Zielona Strefa Relaksu
"Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana,
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana,
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:
- Zaczynamy wiosenne porządki".
Jan Brzechwa
21 04 2021 by Daga czytaj więcej ...

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu
Kolejny dzień naszych działań.
16 04 2021 by Daga czytaj więcej ...

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu
To dzień obchodzony corocznie 2 kwietnia. Jego celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat autyzmu. My również włączyliśmy się w akcję. Poprzez ubiór w kolorze niebieskim, prace plastyczne, pogadanki z naszymi uczniami i uczestnikami zajęć rozpowszechnialiśmy wiedzę na temat zaburzenia.
16 04 2021 by Daga czytaj więcej ...

Przedszkole
Kwiecień miesiącem świadomości Autyzmu
Kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu. Z tej okazji w przedszkolu świętowaliśmy ten dzień ubierając się na niebiesko. Jest to kolor, który symbolizuje solidarność z osobami ze spektrum. Niebieski był obecny nie tylko w ubraniach, ale także w pracach plastycznych, podczas zajęć ruchowych, muzycznych. Mamy nadzieję, że za rok będzie możliwość świętowania także na spacerze ulicami miasta!
14 04 2021 by Daria czytaj więcej ...

Przedszkole
Konkurs sensoryczno-plastyczny "Zimowy krajobraz"
W lutym 2021r. w Przedszkolu rozpoczął się cykl trzech konkursów sensoryczno-plastycznych w oparciu o zastosowanie strategii AAC. Pierwszy z nich pt.: „Krajobraz zimowy sensorycznie” właśnie został rozstrzygnięty. Wszystkie wykonane prace zachwyciły kreatywnością, oryginalnością, a także szerokim zakresem zastosowania różnorodnych materiałów sensorycznych. Wszystkie grupy zostały wyróżnione z uwzględnieniem różnych kategorii. Niebawem ukażą się również piękne obrazy wykonane przez naszych wychowanków o tematyce wiosennej. I tym razem trzymamy za nich mocno kciuki.
14 04 2021 by Daria czytaj więcej ...

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością
Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych po 16 roku życia posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
12 04 2021 by Rafałczytaj więcej ...

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
WIELKANOC 2021
Z okazji świąt Wielkanocnych
życzymy
aby nastrój tych Świąt przybranych wiosenną radością
utrwalił się w Waszych sercach
i pozostał z Wami także w poświątecznej codzienności
02 04 2021 by Irenaczytaj więcej ...

Ośrodek
Życzenia świąteczne
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę wszystkim Państwu przede wszystkim zdrowia i optymizmu.
Niech czas świąteczny mimo okoliczności upłynie w atmosferze miłości i bliskości.
Nie traćmy nadziei i wierzmy w lepsze jutro.
Wojciech Rinc
31 03 2021 by Rafałczytaj więcej ...

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
DZIEŃ KOBIET 2021
Z okazji Święta Kobiet
Wszystkim paniom składamy
Składamy najserdeczniejsze życzenia
Zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.

07 03 2021 by Irenaczytaj więcej ...

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Tydzień Bezpiecznego Internetu
W dniach 8-12 luty w naszej placówce odbywał się Tydzień Bezpiecznego Internetu połączony z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu. Celem tej akcji był wzrost świadomości, umiejętności i wiadomości uczniów oraz rodziców/opiekunów na temat bezpiecznego korzystania z mediów, uzależnienia od Internetu, komputera oraz handlu ludźmi.
W tych dniach odbywały się zajęcia warsztatowe, konkursy, quizy wiedzy, akcje plakietkowe. Uczniowie, którzy uczą się zdalnie również brali aktywny udział, gdyż codziennie otrzymywali materiały edukacyjne w postaci filmików, quizów, kart pracy, ćwiczeń. Akcją zostali objęci także rodzice i opiekunowie, dla których codziennie były zamieszczane materiały na portalu classroom.
Organizatorem akcji był Zespół ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
26 02 2021 by Agnieszka czytaj więcej ...

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
NASZE PRACE
Większość z nas ma zajęcia zdalne. Jest to czas, w którym możemy spotkać się online z koleżankami i kolegami z klasy.
22 02 2021 by Irenaczytaj więcej ...

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
WALENTYNKI 2021
Dzień Świętego Walentego
To dzień dobry dla każdego!
W tym dniu wszyscy to wyznają,
Że chcą kochać i kochają!

14 02 2021 by Irenaczytaj więcej ...

1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] następna >>>
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie