Gimnazjum

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2283226
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

U W A G A
DRODZY RODZICE i PRACOWNICY PRZEDSZKOLA NR 3
Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach od dnia 12.11.2020r. do dnia 13.11.2020r. wprowadza się zdalną formę edukacji w Przedszkolu nr 3 Specjalnym w Zespole Placówek Specjalnych.

O szczegółach zdalnej realizacji zajęć poinformują wychowawcy klas oraz poszczególni nauczyciele.
Przedszkole wraca do pracy w trybie stacjonarnym 16.11.2020r.
Będziemy na bieżąco informować o dalszych zmianach.

10 11 2020 by Rafał

U W A G A
DRODZY  RODZICE, UCZNIOWIE, PRACOWNICY
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 05.11..2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach od dnia 09.11.2020r. do dnia 29.11.2020r.  wprowadza się ograniczenie funkcjonowania Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie.  Organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie od dnia 09.11.2020r. przedstawia się następująco: ...
08 11 2020 by Rafałczytaj więcej ...

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie