Gimnazjum

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1974127
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

GIMNAZJUM SPECJALNE nr 4 W TCZEWIE


W ramach Gimnazjum Nr 4 działają oddziały dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz oddziały ZET, czyli zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

W roku szkolnym 2014/2015 do Gimnazjum Nr 4 uczęszcza 49 uczniów.

Proces dydaktyczno-wychowawczy realizowany podczas codziennych zajęć edukacyjnych wspomagany jest według indywidualnych potrzeb zajęciami rewalidacyjnymi i rehabilitacyjnymi z zakresu terapii korekcyjno-kompensacyjnej, logopedii, muzykoterapii, masażu i hydromasażu, gimnastyki korekcyjnej i zajęć na basenie.
Do dyspozycji uczniów jest także sala gimnastyczna, pracownia komputerowa oraz biblioteka szkolna. W szkole uczniami zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna nauczycieli i terapeutów oraz pedagog i psycholog.

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie