Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Gruzja

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2215493
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

P O D Z I E L      S I Ę      P O D A T K I E MStowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego powstało w 2001 roku jako wyraz woli rodziców i wychowawców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Założyciele Stowarzyszenia pragnęli poszerzyć ofertę edukacyjną i terapeutyczną skierowaną do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Za priorytet postawiono sobie integrację społeczną i szeroko prowadzoną terapię osób niepełnosprawnych.


TO TYLKO
1 %
TWOJEGO PODATKU
DLA DZIECI
TO SZANSA NA 100% ŻYCIA

Numer KRS:
0000010011

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie