Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Gruzja

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda


Fundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2774582
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Polityka ochrony i dostępu do danych osobowych
Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa SpecjalnegoPolityka ochrony i dostępu do danych osobowych Stowarzyszenia Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie.[*.pdf - 450 KB]
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie