Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Gruzja

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda


Fundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2774572
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Projekt pt. "Życie codzienne dawnego Kociewia - dotknięcie historii"          Dnia 26.04.2012r. nasze Stowarzyszenie podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku na realizację operacji pt. "Życie codzienne dawnego Kociewia - dotknięcie historii" - realizacja wycieczek edukacyjnych po Kociewiu dla mieszkańców z obszaru LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 (LEADER).

Wyżej wymieniona operacja - mały projekt jest przedsięwzięciem realizowanym w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jest to projekt realizowany w 2 etapach (zakończenie 1 etapu -25.07.2012r.; zakończenie 2 etapu - 25.07.2013r.). Projekt ma na celu promocję aktywnego trybu życia, kultury regionu i lokalnej twórczości, adresowany jestdo dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Projekt zakłada organizację 6 przedsięwzięć realizowanych w ramach 2 etapów. Obszarem realizacji operacji będą wybrane miejsca na Kociewiu związane z lokalną twórczością i kulturą regionu.

Poprzez planowaną operację dzieci i młodzież niepełnosprawna będzie miała możliwość zapoznania się z twórczością i tradycjami Kociewia przez bezpośredni kontakt ze znawcami tradycji i kultury regionu. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w planowanych warsztatach. Efektem działań będzie przekazanie młodemu pokoleniu tradycji ziemi kociewskiej, aktywne spędzanie czasu i promocja aktywnego stylu życia.

 • Zdjęcie: piaseczno_2012_002.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_004.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_005.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_006.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_007.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_008.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_009.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_010.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_011.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_012.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_013.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_014.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_015.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_016.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_017.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_018.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_019.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_020.jpg

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi
4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie