Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Gruzja

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda


Fundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2914231
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Uwaga, ruszyły zapisy na I Konferencję "Problemy i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością"
Zapraszamy do elektronicznych zapisów na I Konferencję „Problemy i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością. OZON- oswój, zrozum, odczaruj niepełnosprawność”.
Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej i on – line. Na każdą z tych form obowiązują zapisy elektroniczne.

13 10 2021 by Agnieszka czytaj więcej ...

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
I Konferencja "Problemy i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością"
Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie wraz z Zespołem Placówek Specjalnych w Tczewie zapraszają Rodziców, Opiekunów osób z niepełnosprawnością oraz pracujących z nimi specjalistów na I Konferencję „Problemy i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością. OZON – Oswój, Zrozum- Odczaruj Niepełnosprawność”, która odbędzie się 19 listopada 2021 r. w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie. Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy o nowatorskich metodach terapii i leczenia farmakologicznego osób z niepełnosprawnościami oraz omówienie problemów związanych z ich seksualnością.
13 10 2021 by Agnieszka czytaj więcej ...

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
„Wczesne Terapie” nowy projekt realizowany ze środków PFRON
W maju rozpoczęliśmy realizację nowego projektu, który jest kontynuacją działań rehabilitacyjnych podejmowanych na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Projekt objął 36 dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach neurologopedii, terapii ręki, terapii mięśniowo-powięziowej, terapii EEG Biofeedback, komunikacji alternatywnej AAC oraz gimnastyki korekcyjnej. Beneficjenci podzieleni zostali na dwie grupy wiekowe od 3-7 lat oraz od 8 -11 lat. Zajęcia dostosowane są do możliwości wiekowych i tak grupa młodsza uczestniczy w zajęciach neurologopedii, terapii ręki i terapii mięśniowo-powięziowej, natomiast dzieci starsze korzystają z zajęć komunikacji alternatywnej AAC, EEG Biofeedback oraz gimnastyki korekcyjnej. Wszystkie zajęcia są zajęciami indywidualnymi.
05 05 2021 by Rafałczytaj więcej ...

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie