Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda


Fundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2914198
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Z dniem 1 września 2014r. Uchwałą Nr XLVII/303/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 czerwca 2014r. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im Jana Pawła II w Tczewie został przekształcony w Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie. W ramach naszej placówki utworzono Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy.
Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie jest placówką zajmującą się dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo. W skład Zespołu wchodzą:

 • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im Jana Pawła II
  • Przedszkole nr3 Specjalne,
  • Szkoła Podstawowa nr9 Specjalna - z zespołami edukacyjno – terapeutycznymi,
  • Gimnazjum nr 4 Specjalne – z zespołami edukacyjno - terapeutycznymi,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 Specjalna,
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
  • Świetlica,
  • Grupy Wychowawcze
Łącznie swoim działaniem obejmujemy ponad 299 wychowanków.

Dzieci prócz zajęć dydaktyczno - wychowawczych, mogą korzystać z szeregu form specjalistycznych terapii: fizjoterapii, masażu i hydromasażu, muzykoterapii, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, terapii Tomatis, Biofeedback, integracji sensorycznej, dogoterapii, terapii w Sali Doświadczania Świata, Cyberoko, zajęcia na basenie. W czasie pobytu na terenie placówki wychowankowie mają zapewnioną specjalistyczną opiekę oligofrenopedagogów, neurologopedów, psychologów, pedagogów, rehabilitantów.

Uczniowie szkoły zawodowej przygotowują się do podjęcia pracy w zawodach : kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Na terenie placówki funkcjonują Grupy Wychowawcze, które zapewniają na terenie internatu opiekę dla ok. 30 wychowanków.

W Zespole Placówek Specjalnych zatrudnionych jest ponad 200 pracowników, z czego ponad 120 to pracownicy pedagogiczni.

Od roku 2001 działa Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, które jest naszym stałym partnerem przy realizacji szeregu projektów o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym. Dzięki Stowarzyszeniu ciągle poprawia się baza placówki.

Zespół podpisał wieloletnie porozumienie o współpracy z podobnymi placówkami w Londynie(Wielka Brytania), Witten i Furstenwalde (Niemcy), Kownie i Taurogi (Litwa), Grodnie(Białoruś), Port Shepstone (RPA), Zestafoni (Gruzja), Peniche (Portugalia), Baku (Azerbejdżan), Czernihów(Ukraina).

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie