Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2102819
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020:WydarzenieData
Rozpoczęcie roku szkolnego02.09.2019r.
Zimowa przerwa świąteczna23-31.12.2019r.
Ferie zimowe13.01 - 26.01.2020r.
Wiosenna przerwa świąteczna09.04 - 14.04.2020r.
Zakończenie zajęć26.06.2020r.

- Egzamin Ośmioklasisty


Język polski
Matematyka
Język obcy
21.04.2020r.
22.04.2020r.
23.04.2020r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe


- etap pisemny 23.06.2020r.

W roku szkolnym 2019/2020 dodatkowymi dniami wolnymi
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:


- DLA WSZYSTKICH SZKÓŁ


2 i 3.01.2020, 12.06.2020r.
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie