Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
SpecjalnegoFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1393435
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018:WydarzenieData
Rozpoczęcie roku szkolnego04.09.2017r.
Zimowa przerwa świąteczna23-31.12.2017r.
Ferie zimowe29.01 - 11.02.2018r.
Wiosenna przerwa świąteczna129.03 - 03.04.2018r.
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych zasadniczej szkoły zawodowej22.06.2017r.
Zakończenie zajęć22.06.2017r.

W roku szkolnym 2017/2018 dodatkowymi dniami wolnymi
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są::


- DLA GIMNAZJUM


Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- język nowożytny

18.04.2018r.
19.04.2018r.
20.04.2018r.

- DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ


Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
- etap pisemny

19.06.2018r.

- DLA WSZYSTKICH SZKÓŁ


30,31.10.2017r.
30.04,02,04.05.2018r.
01.06.2018r.
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie