Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda


Fundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2914221
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022:WydarzenieData
Rozpoczęcie roku szkolnego01.09.2021r.
Zimowa przerwa świąteczna23-31.12.2021r.
Zakończenie pierwszego semestru nauki31.01.2022r.
Ferie zimowe14 - 27.02.2022r.
Wiosenna przerwa świąteczna14 - 19.04.2022r.
Zakończenie zajęć24.06.2022r.

- Egzamin Ośmioklasisty


Język polski
Język polski - termin dodatkowy
Matematyka
Matematyka - termin dodatkowy
Język obcy
Język obcy - termin dodatkowy
24.05.2022r. godz. 9.00
13.06.2022r. godz. 9.00
25.05.2022r. godz. 9.00
14.06.2022r. godz. 9.00
24.05.2022r. godz. 9.00
15.06.2022r. godz. 9.00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe


- etap pisemny 21.06.2022r.

W roku szkolnym 2021/2022 dodatkowymi dniami wolnymi
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:


- DLA WSZYSTKICH SZKÓŁ


15.10.2021r.
12.11.2021r.
07.01.2022r.
02.05.2022r.
17.06.2022r.
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie