Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1726410
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019:WydarzenieData
Rozpoczęcie roku szkolnego03.09.2018r.
Zimowa przerwa świąteczna23-31.12.2018r.
Ferie zimowe11.02 - 24.02.2019r.
Wiosenna przerwa świąteczna18.04 - 23.04.2019r.
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych zasadniczej szkoły zawodowej21.06.2019r.
Zakończenie zajęć21.06.2019r.

W roku szkolnym 2018/2019 dodatkowymi dniami wolnymi
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są::


- DLA GIMNAZJUM


Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- język nowożytny

Egzamin Ośmioklasisty
Język polski
Matematyka
Język obcy

10.04.2019r.
11.04.2019r.
12.04.2019r.


15.04.2019r.
16.04.2019r.
17.04.2019r.

- DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ


Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
- etap pisemny

19.06.2019r.

- DLA WSZYSTKICH SZKÓŁ


2.11.2018r.
29,30.04.2019r.
02.05.2019r.
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie