Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda


Fundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 3168984
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022:WydarzenieData
Rozpoczęcie roku szkolnego01.09.2021r.
Zimowa przerwa świąteczna23-31.12.2021r.
Zakończenie pierwszego semestru nauki31.01.2022r.
Ferie zimowe14 - 27.02.2022r.
Wiosenna przerwa świąteczna14 - 19.04.2022r.
Zakończenie zajęć24.06.2022r.

- Egzamin Ośmioklasisty


Język polski
Język polski - termin dodatkowy
Matematyka
Matematyka - termin dodatkowy
Język obcy
Język obcy - termin dodatkowy
24.05.2022r. godz. 9.00
13.06.2022r. godz. 9.00
25.05.2022r. godz. 9.00
14.06.2022r. godz. 9.00
24.05.2022r. godz. 9.00
15.06.2022r. godz. 9.00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe


- etap pisemny 21.06.2022r.

W roku szkolnym 2021/2022 dodatkowymi dniami wolnymi
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:


- DLA WSZYSTKICH SZKÓŁ


15.10.2021r.
12.11.2021r.
07.01.2022r.
02.05.2022r.
17.06.2022r.
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie