Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1726379
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych
mgr Wojciech Rinc

wrinc@zpstczew.pl


Wicedyrektorzy Zespołu Placówek Specjalnych:
Dyrektor Przedszkola nr 3 i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
mgr Marlena Modrzejewska-Trocha

Dyrektor Gimnazjum nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 9

mgr Arkadiusz Górski

Dyrektor ZSZ nr 4 i SSPdP

mgr Marek Czaja

Kierownik Grup Wychowawczych i Świetlicystrona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie