Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda


Fundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2914148
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew
Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych
mgr Wojciech Rinc

wrinc@zpstczew.pl


Wicedyrektorzy Zespołu Placówek Specjalnych z zakresem obowiązków obejmującym:

Przedszkole nr 3 i Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

mgr Marlena Modrzejewska-Trocha

Szkoła Podstawowa nr 9 Specjalna

mgr Arkadiusz Górski

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 5 Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy oraz Grupy wychowawcze

mgr Marek Czaja
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie