Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda


Fundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2914210
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Badania wody basenowejInformacja na temat wody basenowej: Informacja_na_temat_wody_basenowej.pdf
Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni:Zbiorcza_roczna_ocena_jakosci_wody_na_plywalni_2019_2020.pdf
Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni:Zbiorcza_roczna_ocena_jakosci_wody_na_plywalni_2018_2019.pdf

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie