Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda


Fundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 3168977
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Badania wody basenowejInformacja na temat wody basenowej: Informacja_na_temat_wody_basenowej.pdf
Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni:Zbiorcza_roczna_ocena_jakosci_wody_na_plywalni_w_2021.pdf
Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni:Zbiorcza_roczna_ocena_jakosci_wody_na_plywalni_2019_2020.pdf
Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni:Zbiorcza_roczna_ocena_jakosci_wody_na_plywalni_2018_2019.pdf

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie