Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda


Fundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 3169084
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych          W ramach umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym im. Jana Pawła II w Tczewie istnieje możliwość odpłatnego skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych i terapeutycznych świadczonych w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegóły oferty tutaj:

uchwala_caon_2013.doc [25 KB] - uchwała Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
cennik_caon.doc [125 KB] - cennik zabiegów rehabilitacyjnych i terapeutycznych


strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie