Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2255324
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych          W ramach umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym im. Jana Pawła II w Tczewie istnieje możliwość odpłatnego skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych i terapeutycznych świadczonych w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegóły oferty tutaj:

uchwala_caon_2013.doc [25 KB] - uchwała Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
cennik_caon.doc [125 KB] - cennik zabiegów rehabilitacyjnych i terapeutycznych


strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie