Przedszkole

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1649541
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Przedszkole
Dzień pluszowego misia
Dzieci wyruszyły misiowym przemarszem na salę gimnastyczną gdzie czekała na nie fantastyczna zabawa. Były m.in. : zgadywanki, tańce, praca plastyczna, no i oczywiście misiowe przysmaki. Na koniec każda z grup otrzymała dyplom, a plakaty z wizerunkami misiów zdobią przedszkolny korytarz.
 • Zdjęcie: mis1.jpg
 • Zdjęcie: mis10.jpg
 • Zdjęcie: mis11.jpg
 • Zdjęcie: mis12.jpg
 • Zdjęcie: mis13.jpg
 • Zdjęcie: mis14.jpg
 • Zdjęcie: mis15.jpg
 • Zdjęcie: mis16.jpg
 • Zdjęcie: mis17.jpg
 • Zdjęcie: mis18.jpg
 • Zdjęcie: mis19.jpg
 • Zdjęcie: mis2.jpg
 • Zdjęcie: mis20.jpg
 • Zdjęcie: mis21.jpg
 • Zdjęcie: mis22.jpg
 • Zdjęcie: mis23.jpg
 • Zdjęcie: mis24.jpg
 • Zdjęcie: mis25.jpg
 • Zdjęcie: mis26.jpg
 • Zdjęcie: mis27.jpg
 • Zdjęcie: mis28.jpg
 • Zdjęcie: mis29.jpg
 • Zdjęcie: mis3.jpg
 • Zdjęcie: mis30.jpg
 • Zdjęcie: mis31.jpg
 • Zdjęcie: mis32.jpg
 • Zdjęcie: mis33.jpg
 • Zdjęcie: mis34.jpg
 • Zdjęcie: mis35.jpg
 • Zdjęcie: mis36.jpg
 • Zdjęcie: mis37.jpg
 • Zdjęcie: mis38.jpg
 • Zdjęcie: mis39.jpg
 • Zdjęcie: mis4.jpg
 • Zdjęcie: mis40.jpg
 • Zdjęcie: mis41.jpg
 • Zdjęcie: mis42.jpg
 • Zdjęcie: mis43.jpg
 • Zdjęcie: mis44.jpg
 • Zdjęcie: mis45.jpg
 • Zdjęcie: mis46.jpg
 • Zdjęcie: mis47.jpg
 • Zdjęcie: mis48.jpg
 • Zdjęcie: mis49.jpg
 • Zdjęcie: mis5.jpg
 • Zdjęcie: mis50.jpg
 • Zdjęcie: mis51.jpg
 • Zdjęcie: mis52.jpg
 • Zdjęcie: mis53.jpg
 • Zdjęcie: mis54.jpg
 • Zdjęcie: mis55.jpg
 • Zdjęcie: mis56.jpg
 • Zdjęcie: mis57.jpg
 • Zdjęcie: mis58.jpg
 • Zdjęcie: mis59.jpg
 • Zdjęcie: mis6.jpg
 • Zdjęcie: mis60.jpg
 • Zdjęcie: mis61.jpg
 • Zdjęcie: mis62.jpg
 • Zdjęcie: mis63.jpg
 • Zdjęcie: mis64.jpg
 • Zdjęcie: mis65.jpg
 • Zdjęcie: mis66.jpg
 • Zdjęcie: mis67.jpg
 • Zdjęcie: mis68.jpg
 • Zdjęcie: mis69.jpg
 • Zdjęcie: mis7.jpg
 • Zdjęcie: mis70.jpg
 • Zdjęcie: mis71.jpg
 • Zdjęcie: mis72.jpg
 • Zdjęcie: mis73.jpg
 • Zdjęcie: mis74.jpg
 • Zdjęcie: mis75.jpg
 • Zdjęcie: mis76.jpg
 • Zdjęcie: mis77.jpg
 • Zdjęcie: mis78.jpg
 • Zdjęcie: mis79.jpg
 • Zdjęcie: mis8.jpg
 • Zdjęcie: mis80.jpg
 • Zdjęcie: mis81.jpg
 • Zdjęcie: mis82.jpg
 • Zdjęcie: mis83.jpg
 • Zdjęcie: mis84.jpg
 • Zdjęcie: mis85.jpg
 • Zdjęcie: mis9.jpg
28 11 2018 by Daria

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie