Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1684162
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

REKRUTACJA NA NADCHODZĄCY ROK SZKOLNYWykaz zawodów:

 • CUKIERNIK 3-letni
 • KUCHARZ 3-letni
 • PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ 3-letni

Szkoła zapewnia:

 1. Pomoc w znalezieniu miejsca odbycia praktycznej nauki zawodu

 2. Możliwość dożywiania w stołówce szkolnej

 3. Możliwość zakwaterowania w Inetrnacie

 4. Wszechstronny rozwój ucznia poprzez

  • Udział w kołach zainteresowań

  • Udział w zajęciach SKS

  • Wymiany międzynarodowe

 5. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendiumUczniowie chcący podjąć naukę w naszej szkole powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie

 2. Życiorys

 3. Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał)

 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 5. Oceny za I-sze półrocze kl. III gimnazjum

 6. Informację o uczniu psychologa i pedagoga szkolnego

 7. 3 fotografie (aktualne)

 8. Zaświadczenie lekarza o przydatności do zawodu

 9. Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (aktualne)

 10. Karta zdrowia ucznia

 11. Zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu

 12. Świadectwo ukończenie III klasy gimnazjum

 13. Umowa o praktyczną naukę zawodu.


Rekrutacja trwa do 1 sierpnia


W przypadku oczekiwania na orzeczenie PPP lub braku któregoś z w/w dokumentów należy złożyć pozostałe dokumenty w celu przygotowania wstępnej listy przyjętych.strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie