Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1649676
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Ośrodek
"Żale Matki Ziemi" - wydarzenie proekologiczne
Dnia 11 grudnia 2018 r. Odbyła się w naszej placówce impreza ( montaż słowno-muzyczno- medialny) pt.” żale Matki Ziemi” promująca postawy proekologiczne. Poprzedzona była konkursem dla uczniów całej szkoły- uczniowie oddawali odpowiedzi na pytania, a z pośród poprawnych odpowiedzi wylosowano 3 główne nagrody, pozostali uczestnicy zostali także docenieni nagrodami. W czasie tym w bibliotece szkolnej odbyła się wystawka, gdzie przedstawiono książki i artykuły o tematyce ekologicznej. Również podczas trwania imprezy przeprowadzony został konkurs, do którego zgłosili się trzej uczniowie – ochotnicy z sali.
Apel przygotowali uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły branżowej pod kierunkiem pani Grażyny Szenrok i Anny Smolińskiej
Mamy nadzieję, że zapamiętamy wszyscy iż Ziemia to nasza planeta, o którą należy troszczyć się i dbać, bo od tego zależy jakość naszego życia teraz i w przyszłości.

 • Zdjęcie: 0001.jpg
 • Zdjęcie: 0002.jpg
 • Zdjęcie: 0003.jpg
 • Zdjęcie: 0004.jpg
 • Zdjęcie: 0005.jpg
 • Zdjęcie: 0006.jpg
 • Zdjęcie: 0007.jpg
 • Zdjęcie: 0008.jpg
 • Zdjęcie: 0009.jpg
 • Zdjęcie: 0010.jpg
 • Zdjęcie: 0011.jpg
 • Zdjęcie: 0012.jpg
 • Zdjęcie: 0013.jpg
21 12 2018 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie