Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1628104
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
"Biegojazda po sensoryczny ogród marzeń" - koncert kolęd Samer Band
Podczas koncertu p. Iwona Sikorska wprowadziła młodzież w atmosferę naszej placówki, pokazała wraz z muzykami jej wyjątkowość. Podczas tego muzycznego spotkania inicjatorzy „Biegojazdy po sensoryczny ogród marzeń” zachęcali młodzież do włączenia się w naszą akcję.
  • Zdjęcie: kk_1.jpg
  • Zdjęcie: kk_10.jpg
  • Zdjęcie: kk_2.jpg
  • Zdjęcie: kk_3.jpg
  • Zdjęcie: kk_4.jpg
  • Zdjęcie: kk_5.jpg
  • Zdjęcie: kk_6.jpg
  • Zdjęcie: kk_8.jpg
  • Zdjęcie: kk_9.jpg
30 01 2019 by Agnieszka

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie