Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2478835
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
NASZE PRACE
Mamy wspólny temat ale zadanie wykonujemy indywidualnie. Każdy z nas
pracuje zaangażowaniem, chcą się pochwalić swoją pracą
 • Zdjęcie: image0001.jpg
 • Zdjęcie: image0002.jpg
 • Zdjęcie: image0003.jpg
 • Zdjęcie: image0004.jpg
 • Zdjęcie: image0005.jpg
 • Zdjęcie: image0006.jpg
 • Zdjęcie: image0007.jpg
 • Zdjęcie: image0008.jpg
 • Zdjęcie: image0012d.jpg
 • Zdjęcie: image001a.jpg
 • Zdjęcie: image001c.jpg
 • Zdjęcie: image002a.jpg
 • Zdjęcie: image002c.jpg
 • Zdjęcie: image002d.jpg
 • Zdjęcie: image003_(2)d.jpg
 • Zdjęcie: image003c.jpg
 • Zdjęcie: image004d.jpg
 • Zdjęcie: image005a.jpg
 • Zdjęcie: image005d.jpg
 • Zdjęcie: image006.jpg
 • Zdjęcie: image006d.jpg
 • Zdjęcie: image007d.jpg
 • Zdjęcie: image008d.jpg
 • Zdjęcie: image0z01.jpg
 • Zdjęcie: image0z02.jpg
 • Zdjęcie: image0z03.jpg
 • Zdjęcie: image0z04.jpg
 • Zdjęcie: image1001.jpg
 • Zdjęcie: image1003.jpg
22 02 2021 by Irena

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie