Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda


Fundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 3169043
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Ośrodek
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 3
Powiat Tczewski pozyskał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” – priorytet 3, o które wnioskowała Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie.
Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% wkładu własnego organów prowadzących. Wniosek szkoły opiewał na kwotę 15 000 zł, z czego 12 000 zł to kwota dofinansowania z budżetu państwa (stanowi 80%), natomiast 3 000 zł to wkład własny Powiatu Tczewskiego (stanowi 20%).
Celem programu jest zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.


Dofinansowano z budżetu państwa
12 000 zł

Całkowita wartość zadania
15 000 zł

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”


  • Zdjęcie: plakat_czyt.jpg
20 06 2022 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie