Informacje ogólne

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu VIII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda


Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 3648540
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Rozpoczynamy nabór do kolejnej edycji projektu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami
Jeżeli nie korzystasz z SUO ani opieki wytchnieniowej a masz orzeczenie o niepełnosprawności i chciałbyś mieć asystenta osobistego- wypełnij kwestionariusz zgłoszeniowy, dołącz kopię orzeczenia o niepełnosprawności i wrzuć do skrzynki ASYSTENT, która stoi obok Recepcji w CAON do 17.02.2023r.
Liczba miejsc ograniczona; nie decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które jeszcze nie korzystały z projektu a także osoby samotne i starsze, które pozostają poza systemem wsparcia.

Kwestionariusz do pobrania tutaj > karta zgłoszenia.docx [38 KB]< lub w recepcji CAON


08 02 2023 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie