Informacje ogólne

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4312914
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Nabór - „Wczesne Terapie” kontynuacja projektu realizowanego ze środków PFRON
Już niedługo rozpoczniemy realizację nowego projektu, który jest kontynuacją działań rehabilitacyjnych podejmowanych na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 (całość projektu obejmuje 1.05 2021 - 31.03.2024).
Projekt obejmie 36 dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach neurologopedii, terapii ręki, terapii mięśniowo-powięziowej, terapii EEG Biofeedback, komunikacji alternatywnej AAC oraz gimnastyki korekcyjnej. Beneficjenci podzieleni zostaną na dwie grupy wiekowe od 3-7 lat oraz od 8 -11 lat. Zajęcia dostosowane będą do możliwości wiekowych i tak grupa młodsza uczestniczyć będzie w zajęciach neurologopedii, terapii ręki i terapii mięśniowo-powięziowej, natomiast dzieci starsze korzystać będą z zajęć komunikacji alternatywnej AAC, EEG Biofeedback oraz gimnastyki korekcyjnej. Wszystkie zajęcia będą zajęciami indywidualnymi.
Zajęcia odbywać się będę przez 11 miesięcy.
Na każde dziecko przypadnie 11 godzin danej terapii.
Zajęcia odbywać się będą zgodnie z grafikiem ustalonym przez terapeutów.
Po dokonaniu kwalifikacji uczestników prosimy o systematyczne przyprowadzanie dzieci na zajęcia. Powtarzające się nieobecności, zgłaszane w ostatnim momencie nie będą odrabiane.

Warunkiem uczestniczenia w projekcie jest przesłanie/złożenie kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka wraz z wypełnionym kwestionariuszem i zgłoszeniem do projektu.
kwestionariusz zgłoszeniowy.docx [33,8 KB],
zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna.doc [39,5 KB]

Dzieci, które już brały udział w projekcie nie mogą w nim ponownie uczestniczyć.

Zgłoszenia z kompletem dokumentów prosimy przesyłać na adres: wczesne.terapie@gmail.com lub osobiście w recepcji CAON w Tczewie, ul. Grunwaldzka 1 do 24.03.2023r.


14 03 2023 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie