Informacje ogólne

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4312952
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Bal karnawałowy 2024
Jak tradycja każe, my także w takim balu uczestniczyliśmy. Wspólnie przygotowaliśmy „salę balową”, która mieniła się kolorami. Czas nam szybko upłynął wśród pląsów i wspólnych układów tanecznych. Mimo zmęczenia uśmiechy nie schodziły z naszych twarzy. Kolejny bal za rok.
 • Zdjęcie: image0010.jpg
 • Zdjęcie: image0013.jpg
 • Zdjęcie: image0015.jpg
 • Zdjęcie: image0016.jpg
 • Zdjęcie: image0017.jpg
 • Zdjęcie: image0018.jpg
 • Zdjęcie: image0020.jpg
 • Zdjęcie: image0021.jpg
 • Zdjęcie: image0022.jpg
 • Zdjęcie: image0023.jpg
 • Zdjęcie: image0024.jpg
 • Zdjęcie: image0025.jpg
 • Zdjęcie: image0026.jpg
 • Zdjęcie: image0027.jpg
 • Zdjęcie: image0028.jpg
 • Zdjęcie: image0029.jpg
 • Zdjęcie: image0030.jpg
 • Zdjęcie: image0031.jpg
 • Zdjęcie: image0032.jpg
 • Zdjęcie: image0033.jpg
 • Zdjęcie: image0034.jpg
 • Zdjęcie: image0035.jpg
 • Zdjęcie: image0036.jpg
 • Zdjęcie: image0037.jpg
 • Zdjęcie: image0038.jpg
 • Zdjęcie: image0039.jpg
 • Zdjęcie: image0041.jpg
 • Zdjęcie: image0042.jpg
 • Zdjęcie: image0043.jpg
 • Zdjęcie: image0044.jpg
 • Zdjęcie: image0046.jpg
 • Zdjęcie: image0047.jpg
 • Zdjęcie: image0051.jpg
 • Zdjęcie: image0052.jpg
 • Zdjęcie: image0054.jpg
 • Zdjęcie: image0055.jpg
 • Zdjęcie: image0058.jpg
 • Zdjęcie: image0059.jpg
 • Zdjęcie: image0063.jpg
 • Zdjęcie: image0067.jpg
 • Zdjęcie: image0069.jpg
 • Zdjęcie: image0070.jpg
 • Zdjęcie: image0071.jpg
 • Zdjęcie: image0090.jpg
 • Zdjęcie: image0092.jpg
 • Zdjęcie: image0093.jpg
 • Zdjęcie: image0094.jpg
 • Zdjęcie: image0095.jpg
 • Zdjęcie: image0097.jpg
 • Zdjęcie: image0099.jpg
 • Zdjęcie: image0100.jpg
 • Zdjęcie: image0101.jpg
 • Zdjęcie: image0102.jpg
 • Zdjęcie: image0103.jpg
 • Zdjęcie: image0104.jpg
 • Zdjęcie: image0105.jpg
 • Zdjęcie: image0106.jpg
 • Zdjęcie: image0107.jpg
 • Zdjęcie: image0109.jpg
 • Zdjęcie: image0110.jpg
 • Zdjęcie: image0111.jpg
 • Zdjęcie: image0112.jpg
 • Zdjęcie: image0113.jpg
 • Zdjęcie: image0114.jpg
 • Zdjęcie: image0115.jpg
 • Zdjęcie: image0116.jpg
 • Zdjęcie: image0117.jpg
 • Zdjęcie: image0118.jpg
 • Zdjęcie: image0119.jpg
 • Zdjęcie: image0120.jpg
 • Zdjęcie: image0121.jpg
 • Zdjęcie: image0122.jpg
 • Zdjęcie: image0123.jpg
 • Zdjęcie: image0124.jpg
 • Zdjęcie: image0125.jpg
 • Zdjęcie: image0126.jpg
 • Zdjęcie: image0127.jpg
 • Zdjęcie: image0128.jpg
25 01 2024 by Irena

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie