Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Gruzja

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
SpecjalnegoFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1479353
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Ogłoszenie o naborze do XV Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych 2017
Rozpoczynamy nabór do XV edycji Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych, która realizowana będzie w dniach 11-15 września 2017r.

Przegląd teatrów ma otwartą formułę. Jego głównym celem jest integracja osób niepełnosprawnych z różnych środowisk i państw. Podczas projektu niepełnosprawni artyści mają okazję zaprezentować swój dorobek artystyczny, jak i mogą doskonalić swoje umiejętności w warsztatach artystycznych. Przegląd Teatrów Wspaniałych jest także świetną okazją do poznania regionu Kociewia i Kaszub, gdzie organizowane jest wydarzenie.

Zgłoszenia zespołów są przyjmowane do 31 marca br. Przyjmowane są zespoły sceniczne, w skład których wchodzą osoby niepełnosprawne. Zespoły mogą liczyć do 10 osób ( większe grupy wyłącznie po uzgodnieniu z organizatorami ) oraz do 3 opiekunów. Prezentacje mogą trwać do 20 minut. Ze względu na międzynarodowy charakter imprezy i powstającą w związku z tym barierę językową, prezentacje sceniczne nie mogą zawierać „słowa mówionego”, powinny bazować na grze ciałem, światłem i muzyką. W karcie zgłoszenia należy wyraźnie zaznaczyć rodzaj prezentacji np. taniec, pantomima, teatr światła itd.

Zespół tworzyć mogą wyłącznie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności przy czym orzeczenie musi być ważne w terminie realizacji Przeglądu.


Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania tutaj >>> karta zgloszenia <<<
Wzór oświadczenia do pobrania tutaj >>> oswiadczenie <<<Projekt finansowany przez:31 01 2017 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie