Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Gruzja

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
SpecjalnegoFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1479349
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Rusza nowy projekt "Wspieramy rozwój dziecka"
Od kwietnia Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie rozpocznie realizację nowego projektu "Wspieramy rozwój dziecka" finansowanego ze środków PFRON.
Projekt adresowany jest do dzieci, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, ważne do końca marca 2019r.
W projekcie uczestniczyć będzie grupa 60 dzieci. W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą dzieci które nie ukończyły 9 roku życia, następnie- dzieci starsze.
W ramach projektu realizowane będą zajęcia: EEG Biofeedback, integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, neurologopedii oraz zajęcia na basenie.
Projekt realizowany będzie do końca marca 2019r. Podczas całego okresu realizacji projektu każdy uczestnik weźmie udział w każdej formie wsparcia (czyli np.: w pierwszym roku trwania projektu dziecko weźmie udział w zajęciach Biofeedback i w zajęciach na basenie, natomiast w drugim roku trwania projektu uczestniczyć będzie w zajęciach integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej oraz neurologopedii.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie kwestionariusza i oświadczenia (do pobrania poniżej) oraz dołączenia kopii orzeczenia o niepełnosprawności i przesłania ich na adres aleksandrabeska@poczta.onet.pl lub recepcja@zpstczew.pl do 20.03.2017r.

Dokumenty można również składać osobiście w recepcji CAON ( wzory dokumentów do pobrania na miejscu).

Kwestionariusz zgłoszeniowy (.docx)
Oświadczenie (.doc)


Projekt finansowany przez:07 03 2017 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie